ชมรมอีซูซุเพื่อสังคม ส่งต่อความรู้ ส่งมอบห้องสมุดให้แก่โรงเรียนในจังหวัดบึงกาฬ

     เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ตัวแทนจาก บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และ ชมรมอีซูซุเพื่อสังคม ได้ส่งมอบอาคารห้องสมุดและอุปกรณ์กีฬารวมมูลค่ากว่า 220,000 บาทให้แก่โรงเรียนบ้านหนองนาแซงดอนเจริญ จังหวัดบึงกาฬ โดยมีคุณนพ ขันติยะชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู นักเรียนและชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมรับมอบ สำหรับการสร้างห้องสมุดในครั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้บริจาคเงินสมทบทุนเป็นจำนวน 150,000 บาท โดยมุ่งหวังว่าห้องสมุดแห่งนี้จะสามารถเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนและคนในชุมชน

     อีซูซุและชมรมอีซูซุเพื่อสังคมจะยังคงเดินหน้าจัดโครงการให้ความช่วยเหลือโรงเรียนในพื้นที่โดยรอบโรงงานและในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ เพื่อให้คณะครู นักเรียนและชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าวมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น