ชมรมอีซูซุเพื่อสังคมมอบระบบน้ำดื่ม สร้างรอยยิ้ม พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน หนึ่งในปณิธานการดำเนินงานของชมรมอีซูซุเพื่อสังคม ล่าสุดบริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับชมรมอีซูซุเพื่อสังคมซึ่งเป็นความร่วมแรงร่วมใจของพนักงานอีซูซุในการสนับสนุนเงินบริจาค ส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดและอุปกรณ์กีฬา รวมมูลค่า 149,200 บาท ให้แก่โรงเรียนบ้านดอนธรรม ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 31 มกราคม  ที่ผ่านมา โดยมีคุณบุญนพดล แก้วดวงตา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนและชุมชนโดยรอบเข้าร่วมรับมอบ อีกทั้งยังมีการแสดงจากนักเรียนมาร่วมสร้างความสุข เรียกรอยยิ้มให้กับทุกคนภายในงาน สำหรับการส่งมอบในครั้งนี้ทางชมรมฯ ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการระบบน้ำดื่มสะอาดให้แก่โรงเรียน

ชมรมอีซูซุเพื่อสังคมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการส่งมอบโครงการน้ำดื่มสะอาดในครั้งนี้จะช่วยให้บุคลากรในโรงเรียน รวมถึงชุมชนใกล้เคียงมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น