“คืนช้างสู่ผืนป่า” อีซูซุสนับสนุนการแก้ไขปัญหาช้างป่าบุกรุกเขตพื้นที่ชุมชนแบบบูรณาการ

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 คณะผู้บริหารบริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดยคุณวันไชย เพชรรักษ์ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโสฝ่ายธุรการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร และฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ พร้อมคณะ เดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อมอบเงินสนับสนุน จำนวน 100,000 บาท เพื่อใช้สำหรับสนับสนุนกิจกรรมการแก้ปัญหาช้างป่าบุกรุกเขตพื้นที่ชุมชนและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากช้างป่าในพื้นที่อำเภอแปลงยาว โดยมีนายวีกิจ มานะโรจน์กิจ นายอำเภอแปลงยาว พร้อมด้วย ปลัดอาวุโส ปลัดอำเภอแปลงยาว เป็นตัวแทนรับมอบ

ปัจจุบันพื้นที่อำเภอแปลงยาวกำลังประสบปัญหาช้างป่าบุกรุกพื้นที่ชุมชน เนื่องจากแหล่งอาหารตามธรรมชาติลดน้อยลงจนต้องออกมาหากินนอกเขตพื้นที่ป่า ซึ่งได้สร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินและก่อให้เกิดอันตรายแก่ชาวบ้าน บริษัทฯ ในฐานะผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในพื้นที่นี้ จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องในอำเภอแปลงยาว และพร้อมสนับสนุนภาครัฐเพื่อการแก้ไขปัญหานี้อย่างเต็มที่ เพื่อให้เราทุกคนสามารถอยู่ร่วมกับช้างป่าได้อย่างสงบสุขและปลอดภัย