คณะบุคคลผู้ผลิตชิ้นส่วนอีซูซุ ร่วมมอบเงิน 5 แสนบาท เพื่อสมทบทุนการพัฒนาวัคซีนโควิด-19

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คณะบุคคลผู้ผลิตชิ้นส่วนอีซูซุ นำโดย มร.เคอิจิ ชูมะ ประธานคณะบุคคลฯ พร้อมด้วย มร.มาซาชิ
โอคุโบะ รองประธาน บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และคณะผู้บริหารของผู้ผลิตชิ้นส่วนดีเด่น ร่วมมอบเงินสมทบทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 เป็นจำนวน 500,000 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.นพ. นครินทร์ ศิริทรัพย์ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศ. นพ. เกียรติ
รักษ์รุ่งธรรม ผู้อำนวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 เป็นผู้รับมอบ

คณะบุคคลผู้ผลิตชิ้นส่วนอีซูซุ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมสบทบทุนในครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการต่อยอดและพัฒนาวัคซีนโควิด-19 เพื่อให้ประเทศไทยของเรากลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติโดยเร็ว