กลุ่มอีซูซุมอบเงิน 5 ล้านบาท สนับสนุนโครงการ “CU-RoboCOVID” เพื่อจัดทำหุ่นยนต์และอุปกรณ์สนับสนุนการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศ

     เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคมที่ผ่านมา กลุ่มอีซูซุโดย มร. ฮารุยาซุ ทานิชิเกะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มร. โทชิอากิ มาเอคาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และคุณสุชาติ ตันติศิริวัฒน์ ประธานคณะกรรมการผู้จำหน่ายอีซูซุพร้อมคณะ ร่วมมอบเงิน 5 ล้านบาท ให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนโครงการ “CU-RoboCOVID” โดยมี ศ.ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.นพ.นครินทร์ ศิริทรัพย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง สภากาชาดไทย ร่วมรับมอบ
     โครงการ “CU-RoboCOVID” เป็นโครงการพัฒนาหุ่นยนต์และอุปกรณ์สนับสนุนการแพทย์ในสถานการณ์ COVID-19 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ โดยจะมีการส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศ
     สำหรับหุ่นยนต์ในแต่ละชุดประกอบด้วย “ปิ่นโต” (Quarantine Delivery Robot) หุ่นยนต์ที่ทำหน้าที่ส่งอาหารและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ป่วยโดยการใช้รถเข็นควบคุมทางไกล พร้อมติดตั้งระบบ Telepresence ระบบภาพสื่อสารทางไกล เพื่อลดจำนวนครั้งที่ต้องเข้าไปอยู่ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ แต่ยังสามารถคอยสังเกตอาการคนไข้ได้ตลอดเวลา “กระจก” หรือแท็บเล็ต (Rugged Tablet) ที่เชื่อมต่อด้วยระบบสื่อสารทางไกล Telepresence ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถพูดคุยกับคนไข้ได้สะดวกยิ่งขึ้น ลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ และคนไข้ยังสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา ซึ่งการสื่อสารด้วยวิธีการนี้จะช่วยลดการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น ชุด PPE ถุงมือยาง หน้ากากอนามัย หน้ากาก Face Shield เป็นต้น
     กลุ่มอีซูซุพร้อมสนับสนุนและขออยู่เคียงข้างทุกคนให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตินี้ไปด้วยกัน