IMCT ก้าวเข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศกับโครงการ TO BE NUMBER ONE

     หลังจากที่ IMCT ได้ผ่านการประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE ในระดับภาคกลางและภาคตะวันออกไปแล้วนั้น บริษัทฯ เดินหน้าต่อเข้าสู่รอบการประกวดระดับประเทศ ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ในระหว่างวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยในครั้งนี้ IMCT ได้ส่งตัวแทนพนักงานเข้าร่วมการประกวดภายใต้รูปแบบละครเวที “The Power of One : พลังแห่งความเป็นหนึ่ง”ซึ่งเป็นการแสดงที่รวบรวมเหล่าผู้พิทักษ์ที่มาปราบปรามและป้องกันยาเสพติดให้หมดไปจากโลกของเรา นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เช่น การแสดงของเยาวชนสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจากโรงเรียนต่าง ๆ การจัดนิทรรศการและการประกวดร้องเพลงทูบีนัมเบอร์วัน เป็นต้น
     IMCT จะยังคงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE และน้อมนำแนวทางการดำเนินโครงการเพื่อรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไป ดั่งคำขวัญของชมรมที่ว่า “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”