อีซูซุ เดินหน้าเพิ่มพื้นที่สีเขียว มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคมที่ผ่านมา บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (IMCT) และกลุ่มบริษัทอีซูซุประเทศไทย จัดกิจกรรม “อีซูซุอาสาปลูกป่า ปีที่ 10” ณ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบมและป่าสียัด อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยกิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการโลกเย็นที่เป็นสุข ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมการปลูก ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า การเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการป้องกันการบุกรุกและเผาป่า

โดยกิจกรรมอีซูซุอาสาปลูกป่าในปีนี้ได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับแนวคิด ESG เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น โดยมีการตั้งเป้าหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างจิตสำนึกให้พนักงานมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงสนับสนุนการจ้างงานในพื้นที่ชุมชนอีกด้วย

ในปีนี้บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยภายในงาน มร. ซาโตชิ ยามางุจิ ประธานบริษัทฯ พร้อมด้วย คุณสุเทพ ผลสินธุ์ ประธานโครงการ ESG และโครงการโลกเย็นที่เป็นสุข และคุณเทียนชัย ตรีชิต ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี นำทีมคณะผู้บริหาร พนักงานจิตอาสา IMCT รวมทั้งจิตอาสาจากกลุ่มบริษัทอีซูซุประเทศไทย จำนวน 372 คน ร่วมปลูกไม้ยืนต้นและไม้ท้องถิ่น กว่า 2,000 ต้น บนพื้นที่ 10 ไร่

ต้นกล้าที่เติบโตขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจของพนักงานจิตอาสาจะช่วยสร้างโลกที่ร่มเย็นให้แก่ลูกหลานในอนาคต อีซูซุขอเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เพื่อส่งต่อโลกที่น่าอยู่ให้คนรุ่นต่อไป