อีซูซุ…ร่วมแรง ร่วมใจ สร้างฝายเพื่อชีวิต

     เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม สร้างฝายเพื่อชีวิต ขึ้น บ้านทุ่งส่าย อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนโยบายด้านการอนุรักษ์น้ำของจังหวัดฉะเชิงเทรา กิจกรรมนี้นับเป็นหนึ่งกิจกรรมภายใต้โครงการ โลกเย็นที่เป็นสุข ของบริษัทฯ ซึ่งในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการและประชาชนจิตอาสาในจังหวัดเข้าร่วมโครงการ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ กว่า 400 คน มาร่วมกันสร้างฝายจนสำเร็จ

    สำหรับประโยชน์ที่ได้รับหลังจากการสร้างฝายในครั้งนี้ ได้แก่ การช่วยชะลอน้ำที่จะไหลลงสู่เขื่อนสียัด ช่วยกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแล้ง ช่วยทดน้ำ ระบายน้ำ ช่วยรักษาระบบนิเวศ และที่สำคัญคือการรวมพลังของประชาชนในครั้งนี้จะช่วยสร้างความรัก ความสามัคคี และความปรองดองให้เกิดขึ้นในชุมชนได้อย่างยั่งยืน