ส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนไทย อีซูซุส่งมอบชุดหุ่นยนต์แขนกล ชุดอุปกรณ์ และชิ้นส่วนรถยนต์เพื่อการศึกษา

เดินหน้าส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดพิธีมอบชุดหุ่นยนต์แขนกล ชุดอุปกรณ์ จำนวน 39 ชุด และชิ้นส่วนรถยนต์เพื่อการศึกษาจำนวนกว่า 1,400 ชิ้น ให้แก่สถาบันการศึกษาจำนวน 22 แห่ง

เมื่อวันที่ 26 กันยายน ที่ผ่านมา คุณสุเทพ ผลสินธุ์ และคุณอัปสร เลิศสิทธิพันธ์ รองประธานบริษัท พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากฝ่ายวิศวกรรมโรงงานและฝ่ายการผลิตสำโรง ได้ร่วมพิธีมอบชุดหุ่นยนต์แขนกล ชุดอุปกรณ์ และชิ้นส่วนรถยนต์เพื่อการศึกษา อาทิ กล่องควบคุมเครื่องยนต์ ชุดควบคุมระบบแอร์ คันเกียร์ออโต้ และแผงสวิตช์ควบคุมปรับอากาศรถยนต์ เป็นต้น ให้แก่ตัวแทนคณาจารย์จากสถาบันการศึกษา โดยมี ว่าที่ร้อยตรี เอกราช ไชยเพีย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น กล่าวขอบคุณในนามตัวแทนจากทุกสถาบันการศึกษา

การสนับสนุนชุดหุ่นยนต์แขนกล ชุดอุปกรณ์ และชิ้นส่วนรถยนต์เพื่อการศึกษาในครั้งนี้ จะช่วยให้สถาบันการศึกษาได้ใช้ประโยชน์เป็นสื่อการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเพิ่มโอกาสการเรียนรู้และการฝึกทักษะให้แก่นักเรียน นักศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ พร้อมตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาในด้านคุณภาพทางการศึกษา ด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรม นวัตกรรม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงด้านการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการลดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างยั่งยืน

อีซูซุจะยังคงสนับสนุนและส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เยาวชนไทยสามารถต่อยอดและเพิ่มทักษะกับการทำงานในอนาคตได้อย่างมีคุณภาพ