“อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” ครั้งที่ 37 ส่งมอบน้ำดื่มสะอาด ให้แก่โรงเรียนสินแร่สยาม จังหวัดราชบุรี

     เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา กลุ่มอีซูซุในประเทศไทยลงพื้นที่เพื่อส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดให้แก่โรงเรียนสินแร่สยาม อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยมี มร. โทชิอากิ มาเอคาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และคุณนรชัย เลิศพนากร เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนกลุ่มอีซูซุ กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคุณประกอบ อยู่คง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนาทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดให้แก่นายภาณุพงศ์ มุ่นพลาย ผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนและครูในโรงเรียนได้บริโภคน้ำดื่มสะอาดที่ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งยังได้มอบเงินสนับสนุนการศึกษา และร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนอีกด้วย
     สำหรับโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” ได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลา 8 ปีแล้ว แต่กลุ่มบริษัทอีซูซุในประเทศไทยจะยังคงเดินหน้าสร้างระบบน้ำดื่มสะอาดให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลตามปณิธานที่ว่า“อีซูซุจะดำเนินโครงการนี้จนกว่าจะไม่มีโรงเรียนในประเทศไทยประสบปัญหาน้ำดื่มไม่สะอาดอีกต่อไป”