อีซูซุสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้ามอบโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยจัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม ที่ผ่านมา นำโดยคุณอัปสร เลิศสิทธิพันธ์ รองประธานบริษัท คุณวันไชย เพชรรักษ์ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโสฝ่ายธุรการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร และฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ พร้อมคณะ มอบทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น 60,000 บาท เพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และส่งเสริมให้สถาบันฯ ผลิตบุคลากรที่มีความสามารถต่อการแข่งขันในอุตสาหกรรมไทยผ่านการศึกษาแบบ Monozukuri โดยมี รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น พร้อมด้วยคุณสุภาพร เหมพงศ์โสภา ผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศและทุนการศึกษาเป็นตัวแทนรับมอบ และในโอกาสนี้ ตัวแทนพนักงานอีซูซุฯที่จบการศึกษาจากสถาบันฯ ได้มีโอกาสร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานอีกด้วย

อีซูซุได้มุ่งเน้น ส่งเสริมและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาตลอดมา เพราะเชื่อว่าการศึกษาที่ดีจะนำไปสู่การดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ และเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต