อีซูซุร่วมมอบน้ำดื่มเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ระหว่างปฏิบัติงานช่วงเทศกาลปีใหม่

เมื่อวันที่  22  ธันวาคม  2564   ที่ผ่านมา  บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  นำโดยคุณโชคชัย  กูเปีย  ผู้จัดการส่วนงานความปลอดภัยฯ  นำน้ำดื่มจำนวน  360  ขวด  มอบให้แก่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อสนับสนุนและร่วมเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน  “โครงการเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565”   โดยมีนายวิจารณ์  เหล่าธรรมยิ่งยง  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นตัวแทนรับมอบ  ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่