สงกรานต์ปลอดภัย ร่วมขับขี่อย่างมีวินัยจราจร

     เมื่อช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรสำโรงใต้และบริษัทอื่น ๆ ในจังหวัดสมุทรปราการร่วมลงพื้นที่รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการขับรถอย่างปลอดภัยและมีวินัยจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น โดยในปีนี้บริษัทฯ ได้แจกน้ำดื่ม ชุดยาดม พร้อมแผ่นพับเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการขับขี่อย่างปลอดภัย พร้อมระบุเบอร์โทรกรณีฉุกเฉินต่าง ๆ
   อีซูซุ…ในฐานะที่ดำเนินธุรกิจด้านยานยนต์จะขอเดินหน้าเป็นกระบอกเสียง ร่วมรณรงค์ให้ประชาชนขับขี่อย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลแห่งความสุขนี้ต่อไป