การบริหารการผลิตแบบอีซูซุ

การบริหารการผลิตแบบอีซูซุ

อีซูซุมีระบบการควบคุมคุณภาพที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในโรงงานอีซูซุทั่วโลก โดยแนวคิดหลักของระบบการบริหารการผลิตแบบอีซูซุ คือ ทำตามมาตรฐาน ไม่รับของเสีย ไม่ผลิตของเสีย และไม่ส่งของเสีย เพื่อให้การผลิตรถยนต์มีคุณภาพ สามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าและรับประกันการผลิตรถยนต์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล