ระบบการบริหารการจัดส่งชิ้นส่วนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   

ระบบการบริหารการจัดส่งชิ้นส่วนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   

เป็นระบบที่พนักงานอีซูซุพัฒนาขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการซื้อขายชิ้นส่วนระหว่าง IMCT บริษัทในเครือและผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศไทย โดยเราถือเป็นค่ายรถยนต์เจ้าแรกในประเทศไทยที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาปรับใช้กับระบบการสั่งซื้อชิ้นส่วน ระบบขนส่งชิ้นส่วน และระบบจัดการเอกสารใบกำกับภาษีระบบดังกล่าวสามารถช่วยลดต้นทุนในการผลิต สร้างมาตรฐานเดียวกันในการทำงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการลดจำนวนกระดาษและลดกระบวนการคัดแยก นอกจากนี้เรากำลังพัฒนานำเอาระบบ GPS ที่ติดตั้งบนรถขนส่งชิ้นส่วนมาเชื่อมต่อกับระบบการสั่งซื้อชิ้นส่วน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานะสินค้าได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น

*ระบบนี้ได้รับการอนุมัติลิขสิทธิ์ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในปีพ.ศ.2560*