โดโจ

โดโจ

การใช้โดโจ (Dojoo) หรือ สถานที่พัฒนาทักษะของพนักงานในการทำงานและฝึกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและด้านคุณภาพให้แก่พนักงานในสายการผลิต โดยพนักงานจะได้เรียนรู้ ฝึกฝนการปฏิบัติงาน และผ่านการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานจากของจริงที่นำมาจัดแสดง เพื่อให้ได้รับประสบการณ์เสมือนจริงก่อนเข้าไปทำงานในสายการผลิต