กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการศึกษา

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการศึกษา

อีซูซุเชื่อมั่นว่าเด็กและเยาวชนจะกลายเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตและการศึกษานั้นคือรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้วยเหตุนี้เราจึงส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาเพื่อเปิดโอกาสทางการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในสังคมไทย